AktualnościSierpień 2008

Opublikowane: 07.08.2008
Spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W dniu 6 sierpnia senator Rocki uczestniczył w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w spotkaniu poświęconym kierunkom zmian w zasadach tworzenia dziedzin i dyscyplin nauki oraz definiowaniu kierunków studiów.

Opublikowane: 07.08.2008
Posiedzenia Klubów PO
Wieczorem 5 sierpnia senator Rocki przewodniczył zebraniom Prezydium Klubu Senatorów i Klubu Senatorów PO. Omawiano porządek obrad posiedzenia Senatu rozpoczynającego się 6 sierpnia.

Opublikowane: 07.08.2008
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
5 sierpnia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych poświęconym rozpatrzeniu trzech ustaw dotyczących ratyfikacji umów międzynarodowych. Dwie z tych ustaw dotyczyły umów o zabezpieczeniu społecznym zawartych między Rzeczpospolitą Polską a Kanada i Stanami Zjednoczonymi (zgodnie z nimi osoby uprawnione będą mogły pobierać wypracowane emerytury w obu krajach). Trzecia z ustaw dotyczyła ratyfikacji umowy w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Dotychczasowa umowa wygasła w 2005 roku. Jedną z nowości w nowej umowie jest ekwiwalentne finansowanie stypendiów przez stronę amerykańską i polską.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95