AktualnościMaj 2008

Opublikowane: 31.05.2008
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
W dniu 30 maja senator Rocki uczestniczył w porannym posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, na którym omówiono bieżącą sytuację polityczną oraz porządek obrad Sejmu w tym dniu.

Opublikowane: 31.05.2008
Wyniki konkursu „Primus Inter Pares”
30 maja senator Rocki, jako członek komisji konkursowej, brał udział w uroczysto¶ci ogłoszenia wyników konkursu „Primus Inter Pares”, które miało miejsce w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwycięzcą konkursu został Konrad Kapcia z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który uzyskał także tytuł „Primus Inter Pares – Student Roku 2008” w Województwie Wielkopolskim.

Opublikowane: 31.05.2008
Spotkanie z kadetami z West Point
30 maja senator Rocki był gospodarzem wizyty w Senacie 15 kadetów z West Point Military Academy. Senator opowiedział im o roli Sejmu i Senatu w procesie stanowienia prawa, przedstawił wyniki wyborów i obecną sytuację polityczną, a także odpowiadał na pytania dotyczące m.in. procesów transformacji ustrojowej w Polsce.

Opublikowane: 30.05.2008
Spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki
29 maja senator Rocki brał udział w spotkaniu Ministra Sportu i Turystyki Mirosława Drzewieckiego z parlamentarzystami Klubu PO. Minister przedstawił stan zaawansowania realizacji projektu „Moje boisko Orlik – 2012”. Przedstawiono także założenia projektu ustawy o sporcie. Jego ide± jest wprowadzenie takiej regulacji prawnej, która zliberalizuje uprawianie sportu, a ingerencję państwa ograniczy do spraw naprawdę niezbędnych.

Opublikowane: 30.05.2008
Posiedzenie Rady Służby Publicznej
29 maja senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Publicznej, na którym przedyskutowano projekt ustawy o służbie cywilnej i kilka innych aktów prawnych.

Opublikowane: 28.05.2008
Nicolas Sarkozy w Polsce
28 maja senator Marek Rocki wzi±ł udział w Uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów, podczas którego przemówienie wygłosił Prezydent Republiki Francuskiej Nicolas Sarkozy.

Opublikowane: 28.05.2008
Posiedzenie Kolegium Klubu PO
27 maja senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu PO, którego tematem był porządek obrad rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu oraz sprawa posła Janusza Palikota. Senator Rocki opowiedział się za udzieleniem posłowi nagany.

Opublikowane: 27.05.2008
Delegacja frakcji CDU z okręgu Kolonii
24 maja senator Marek Rocki był gospodarzem wizyty w Senacie 60-osobowej delegacji frakcji CDU z okręgu Kolonii. Delegacja zapoznała się z kompetencjami Sejmu i Senatu, zasadami ordynacji wyborczej i wynikami ostatnich wyborów. Po prelekcji senator odpowiadał na pytania dotyczące polityki socjalnej, młodzieży i edukacji.

Opublikowane: 27.05.2008
Konkurs Primus Inter Pares
21 maja senator Rocki wziął udział w obradach komisji konkursu Primus Inter Pares organizowanego przez NZS SGH. W finale konkursu wzięli udział studenci – zwycięzcy eliminacji wojewódzkich. Finałowa gala konkursu odbędzie się w przyszłym tygodniu » więcej o konkursie

Opublikowane: 27.05.2008
Spotkanie z delegacją parlamentu Kazachstanu
20 maja senator Rocki brał udział w spotkaniu członków Klubu Parlamentarnego PO z delegacją parlamentu Kazachstanu. Omawiano zasady funkcjonowania klubów parlamentarnych, współpracy klubów z urzędami parlamentów, ordynacje wyborcze.

Opublikowane: 17.05.2008
Posiedzenie Klubu Senatorów PO
14 maja senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów, a następnie Klubu Senatorów PO. Omawiane były sprawy z porządku obrad posiedzenia Senatu, a także problemy finansowania organizacji polonijnych. W związku z tą dyskusją w posiedzeniu Klubu wziął udział Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz.

Opublikowane: 17.05.2008
Posiedzenie Konwentu Seniorów
14 maja, przed rozpoczęciem obrad plenarnych, senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Konwentu Seniorów, które po¶więcone było omówieniu projektu porządku obrad posiedzenia planowanego na 4 i 5 czerwca.

Opublikowane: 11.05.2008
Spotkanie z minister nauki i szkolnictwa wyższego
9 maja senator Rocki spotkał się z prof. B. Kudrycką, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Przedmiotem rozmów było podsumowanie zbliżającego się półrocza funkcjonowania Państwowej Komisji Akredytacyjnej trzeciej kadencji.

Opublikowane: 11.05.2008
Ranking „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej”
8 maja senator Rocki – jako członek kapituły – brał udział w ogłoszeniu wyników Rankingu Szkół Wyższych 2008 miesięcznika „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”. Były to już dziewiąty finał wspólnego rankingu tych czasopism.

Opublikowane: 11.05.2008
Przed posiedzeniem Senatu
7 maja przed posiedzeniem Senatu senator Rocki przewodniczył posiedzeniom Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO. Omawiane były sprawy przewidziane w porządku obrad Senatu.

Opublikowane: 11.05.2008
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
7 maja senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, na którym Komisja zajmowała się ratyfikacją Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludĄmi oraz ratyfikacją umowy pomiędzy rządem RP a rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. Ustawy dotyczące ratyfikacji będą przedmiotem obrad Senatu na posiedzeniu w dniach 14-15 maja.

Opublikowane: 11.05.2008
O porządku obrad Senatu
6 maja senator Rocki, jako przewodniczący Klubu Senatorów PO odbył rozmowę z Marszałkiem Senatu dotyczącą porządku obrad posiedzenia Senatu, a następnie uczestniczył w obradach Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95