AktualnościKwiecień 2008

Opublikowane: 26.04.2008
Lunch na cześć delegacji z Konga
W dniu 25 kwietnia senator Marek Rocki wydał lunch na cześć delegacji Senatu Republiki Demokratycznej Konga.

Opublikowane: 26.04.2008
Spotkanie z delegacją Senatu Konga
Wieczorem 24 kwietnia senator Rocki wziął udział w kolacji wydanej przez Marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza, z okazji wizyty w Polsce delegacji Senatu Demokratycznej Republiki Konga. Delegacji przewodniczył Leon Kengo wa Dongo (Leon Lubicz), przewodniczący Senatu Demokratycznej Republiki Konga.

Opublikowane: 26.04.2008
Zakończenie roku w LO SGH
24 kwietnia po południu senator uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego dla maturzystów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego SGH.

Opublikowane: 26.04.2008
Święto Narodowe Królestwa Niderlandów
24 kwietnia we wczesnych godzinach popołudniowych senator Rocki uczestniczył w Święcie Narodowym Królestwa Niderlandów.

Opublikowane: 26.04.2008
Olimpiada Przedsiębiorczości
24 kwietnia senator Rocki wziął udział w uroczystej gali poświęconej wręczeniu nagród finalistom Olimpiady Przedsiębiorczości » więcej

Opublikowane: 26.04.2008
Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
23 kwietnia senator Marek Rocki wziął udział w posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PO, na którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbara Kudrycka, przedstawiła projekt kierunków reform w nauce i szkolnictwie wyższym. W tym samym dniu senator brał udział w zebraniu Prezydium Klubu.

Opublikowane: 21.04.2008
Rocki dziekanem KAE na drugą kadencję
W dniu 16 kwietnia w wyniku wyborów przeprowadzonych w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH dr hab. Marek Rocki został ponownie wybrany dziekanem kolegium. Konkurentem w wyborach był prof. dr hab. Tomasz Szapiro. Nadchodząca kadencja władz akademickich obejmuje lata 2008-2012.

Opublikowane: 20.04.2008
Spotkanie środowiska akademickiego z premierem Tuskiem
W dniu 16 kwietnia senator Rocki, jako członek Zespołu do spraw Opracowania Założeń Reformy Systemu Nauki i Założeń Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego, brał udział w spotkaniu przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego z Prezesem Rady Ministrów, Donaldem Tuskiem. Zasadnicze założenia reform przedstawił premier, a następnie omówiła je Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

Opublikowane: 15.04.2008
Ranking kancelarii prawniczych
W dniu 15 kwietnia senator Rocki wziął udział w uroczystym ogłoszeniu wyników rankingu kancelarii prawniczych zorganizowanego przez „Rzeczpospolitą” oraz wyników konkursu „Prawnik pro bono”, którego współorganizatorem jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Opublikowane: 09.04.2008
Warszawa Europejską Stolicą Sportu 2008
W dniu 8 kwietnia senator Rocki wziął udział w konferencji pt. „Sport – językiem młodych Europejczyków” zorganizowanej przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w związku z otrzymaniem przez Warszawę honorowego tytułu „Europejskiej Stolicy Sportu 2008”.

Opublikowane: 09.04.2008
Konferencja nt. prawa autorskiego
8 kwietnia senator Rocki brał udział w konferencji „Jak stworzyć prawo autorskie na miarę XXI wieku” zorganizowanej przez Komisję Gospodarki Narodowej Senatu RP.

Opublikowane: 09.04.2008
Zebrania Klubu PO
8 kwietnia odbyły się posiedzenia Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, a następnie zebranie Klubu.

Opublikowane: 06.04.2008
Bal Dziennikarzy
W dniu 5 kwietnia senator Marek Rocki wraz z małżonką brali tradycyjnie udział w Wielkim Charytatywnym Balu Dziennikarzy, który odbył się w Auli Politechniki Warszawskiej.

Opublikowane: 03.04.2008
Konferencja na temat plagiatów
W dniu 3 kwietnia senator Rocki wziął udział w konferencji „Problem plagiatowania w polskim szkolnictwie wyższym”, gdzie w referacie „Miejsce i rola PKA w walce z plagiatami” przedstawił punkt widzenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej i swoje osobiste doświadczenia wynikające ze stosowania oprogramowania wykrywającego plagiaty. Organizatorami Konferencji były Fundacja im. Augistina-Jeana Fresnela oraz Plagiat.pl sp. z o.o. Patronat nad konferencją objął Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, a udział w niej wzięła także prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opublikowane: 03.04.2008
„Orły Rzeczpospolitej”
3 kwietnia senator Marek Rocki wziął udział w  posiedzeniu Kapituły nagród „Orły Rzeczpospolitej”, które odbyło się w siedzibie redakcji dziennika „Rzeczpospolita”. Kapituła dyskutowała o kryteriach wyróżniania firm w tegorocznej edycji tego konkursu. Finał konkursu i ogłoszenie wyników planowane jest na 28 kwietnia.

Opublikowane: 02.04.2008
Konwent Seniorów Senatu RP
2 kwietnia w godzinach porannych senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, na którym omówiono sposób uczczenia przez Senat rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Opublikowane: 02.04.2008
Zebranie Klubu Senatorów PO
Przed nadzwyczajnym posiedzeniem Senatu w dniu 2 kwietnia odbyło się zebranie Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej, któremu przewodniczył senator Rocki i podczas którego dyskutowano na temat ratyfikacji Traktatu z Lizbony.

Opublikowane: 02.04.2008
Senat poparł ratyfikację traktatu
Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 2 kwietnia Senat RP przyjął ustawę ratyfikującą Traktat z Lizbony. W głosowaniu uczestniczyło 94 senatorów. Za traktatem głosowało 74, przeciw – 17, zaś 6 osób wstrzymało się od głosu.

Opublikowane: 02.04.2008
Posiedzenia senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
Po posiedzeniu Senatu w dniu 2 kwietnia odbyły się dwa posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych » więcej

Opublikowane: 01.04.2008
Będzie nadzwyczajne posiedzenie Senatu?
W dniu 1 kwietnia w godzinach przedpołudniowych Senator brał udział w zwołanym w trybie nagłym posiedzeniu Konwentu Seniorów Senatu RP, które poświęcone było omówieniu propozycji zwołania ósmego posiedzenia Senatu. Jedynym punktem obrad przewidzianym przez Marszałka było rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Opinia Konwentu, która nie jest w tej sprawie wiążąca, nie była jednogłośna, ale przeważyły głosy za zwołaniem posiedzenia Senatu na 2 kwietnia.

Opublikowane: 01.04.2008
Senatorowie PiS przeciwko ratyfikacji
1 kwietnia popołudniu, po uchwaleniu ustawy ratyfikacyjnej przez Sejm, senator Rocki wziął udział w połączonym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Europejskich. Posiedzenie poświęcone było omówieniu projektu ustawy ratyfikacyjnej. Komisje, większością 13 głosów „za” przy 6 głosach „przeciw”, zarekomendowały Senatowi przyjęcie ustawy. W głosowaniu przeciw ratyfikacji byli wszyscy senatorowie PiS.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95