AktualnościMarzec 2008

Opublikowane: 31.03.2008
Inauguracja szkolenia dla dyplomatów
W dniu 31 marca senator uczestniczył w inauguracji szkolenia w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z udziałem Ministra Spraw Zagraniczych RP i licznego grona ambasadorów.

Opublikowane: 31.03.2008
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
31 marca w godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO poświęcone przygotowaniom do posiedzenia Sejmu i spodziewanego nadzwyczajnego posiedzenia Senatu.

Opublikowane: 28.03.2008
Ratyfikacja umowy polsko-niemieckiej
27 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych poświęconej m.in. ratyfikacji umowy między rządami RP i RFN w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta » więcej

Opublikowane: 28.03.2008
Zmiana nazwy AE we Wrocławiu
Na posiedzeniu Senatu w dniu 27 marca zaakceptowano zmianę nazwy Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Opublikowane: 28.03.2008
Posiedzenie Prezydium PKA
27 marca Marek Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium PKA, które rozpatrzyło oceny jakości nauczania i wnioski o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku studiów w kilkudziesięciu uczelniach.

Opublikowane: 28.03.2008
Konwent Seniorów Senatu
27 marca senator Rocki wziął udział w Konwencie Seniorów Senatu, który był poświęcony porządkowi obrad na kolejne posiedzenie Senatu w dniach 10-11 kwietnia, a także propozycjom rozszerzenia porządku obrad Senatu w dniu 27 marca.

Opublikowane: 28.03.2008
Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
26 marca senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone wynikom kontroli nadawania stopni i tytułu naukowego przeprowadzonej przez NIK.

Opublikowane: 28.03.2008
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
W dniu 26 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, które poświęcone było bieżącemu posiedzeniu Sejmu oraz projektom ustaw proponowanym przez członków Klubu.

Opublikowane: 16.03.2008
Święto Narodowe Węgier
15 marca, na zaproszenie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Węgierskiej w Polsce – Roberta Kissa i Burmistrza Dzielnicy Bemowo – Jarosława Dąbrowskiego, senator Rocki uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami Święta Narodowego Węgier z okazj 160 rocznicy Wiosny Ludów. Senator złożył w imieniu Senatu RP wieniec pod pomnikiem generała Józefa Zachariasza Bema.

Opublikowane: 15.03.2008
Posiedzenie Zarządu Głównego AZS
W dniu 12 marca senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Zarządu Głównego AZS. Posiedzenie odbyło się w gościnnych murach Pałacu Kazimierzowskiego, w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem obrad była m.in. ocena minionego sezonu w Centralnych Ośrodkach Sportu Akademickiego w Gorkach Zachodnich i w Wilkasach oraz zmiany w statucie AZS.

Opublikowane: 15.03.2008
Zmiany w ustawie o służbie cywilnej
13 marca w godzinach popołudniowych senator Marek Rocki wziął udział w zebraniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, które było poświęcone omówieniu kierunków zmian w ustawie o służbie cywilnej.

Opublikowane: 14.03.2008
Spotkanie z doktorantami UW
W dniu 11 marca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych senator Rocki spotkał się z doktorantami z Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusja dotyczyła kierunków zmian w szkolnictwie wyższym i karier akademickich.

Opublikowane: 09.03.2008
Leszek Balcerowicz Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego
6 marca senator Rocki uczestniczył w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł ten nadany został na wspólny wniosek Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych. Senator Rocki był jednym z trzech recenzentów tego wniosku.

Opublikowane: 09.03.2008
Prof. Leon Kieres odznaczony
W dniu 6 marca senator uczestniczył w uroczystości wręczenia Krzyża Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec Przewodniczącemu Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, profesorowi Leonowi Kieresowi.

Opublikowane: 09.03.2008
6. posiedzenie Senatu
W czasie szóstego posiedzenia Senatu w dniu 5 marca senator Rocki zabrał głos w dyskusji dotyczącej ustawy o zmianie nazw niektórych akademii rolniczych. Tematem wystąpienia był m.in. złożony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego projekt ustawy o utworzeniu nowej uczelni: Akademii Polsko-Ukraińskiej. Senator wskazał na sprzeczność tego projektu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Te sprzeczności są pośrednim dowodem na niejasne zapisy tejże ustawy. W swym wystąpieniu senator odniósł się także do ponad dwuletniego czasu wstrzymywania przez poprzedni rząd projektu ustawy o zmianie nazwy Akademii Rolniczej w Lublinie.

Opublikowane: 03.03.2008
Inauguracja studiów podyplomowych
W dniu 1 marca senator Rocki otworzył Studium Podyplomowe „Analizy statystyczne i data mining w biznesie” organizowane przez Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Studium to prowadzone jest pod patronatem SAS Institute Polska » więcej o studiach

Opublikowane: 03.03.2008
Posiedzenie Rady Krajowej PO
1 marca senator Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP. W czasie obrad Przewodniczący PO , Donald Tusk, omówił bieżącą sytuację polityczną, a Grzegorz Schetyna koncepcję funkcjonowania Sekretariatu Generalnego. Dokonano też wyborów uzupełniających do Zarządu PO. Kandydatami byli Jarosław Gowin i Radosław Sikorski.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95