AktualnościLuty 2008

Opublikowane: 29.02.2008
Dyskusja nt. reformy systemu szkolnictwa wyższego
W dniu 29 lutego senator Marek Rocki brał udział w kolejnym posiedzeniu Grupy Roboczej do spraw opracowania założeń reformy systemu szkolnictwa wyższego, powołanej przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbarę Kudrycką » czytaj więcej

Opublikowane: 29.02.2008
Wyjazdowe zebranie Klubu Parlamentarnego PO
29 lutego senator Rocki wziął udział w wyjazdowym zebraniu Klubu Parlamentarnego PO. W toku dyskusji zabrało głos blisko pięćdziesięciu posłów i senatorów. Pytania i wypowiedzi dotyczyły aktualnych i perspektywicznych działań Klubu i rządu.

Opublikowane: 29.02.2008
Posiedzenie PKA
W dniu 28 lutego senator Rocki przewodniczył posiedzeniu Państwowej Komisji Akredytacyjnej, podczas którego podjęto kilkadziesiąt uchwał dotyczących oceny kształcenia, wyrażenia zgody na utworzenie uczelni i nadania uprawnień do prowadzenia studiów.

Opublikowane: 29.02.2008
Posiedzenie Rady Służby Publicznej
28 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Rady Służby Publicznej, na którym przedstawiono i wstępnie przedyskutowano założenia zmian w ustawie o służbie publicznej.

Opublikowane: 28.02.2008
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
W dniu 27 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, które poświęcone było omówieniu bieżących wydarzeń, przygotowaniu do posiedzenia Sejmu i sprawom organizacyjnym wyjazdowego posiedzenia Klubu.

Opublikowane: 27.02.2008
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
W dniu 27 lutego senator Marek Rocki wziął udział w zebraniu prezydium senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, a następnie w dwóch posiedzeniach tej komisji » więcej

Opublikowane: 27.02.2008
Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
27 lutego Senator Rocki brał udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, które było poświęcone pierwszemu czytaniu poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Opublikowane: 27.02.2008
Posiedzenie Konwentu Seniorów
W dniu 26 lutego senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Seniorów poświęcone przyjęciu projektu porządku obrad na najbliższe posiedzenie Senatu » więcej.

Opublikowane: 26.02.2008
Konferencja na temat planów rządu
W niedzielę, 24 lutego, senator Marek Rocki uczestniczył w konferencji poświęconej omówieniu planów rządu na 300, 1500 i 3000 dni. Plany te omawiano na tle dokonań w ciągu pierwszych 100 dni rządzenia krajem.

Opublikowane: 23.02.2008
Posiedzenia Prezydium Klubu Parlamanetarnego PO
W dniu 21 lutego senator Marek Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach Prezydium Klubu Parlamanetarnego PO. Omawiano na nich projekty ustaw i plan prac Klubu w kontekście wyjazdowego posiedzenia w przyszłym tygodniu.

Opublikowane: 08.02.2008
Zgromadzenie rektorów-członków KRePSZ
W dniach 7-8 lutego Marek Rocki, reprezentując PKA uczestniczył w zgromadzeniu rektorów-członków KRePSZ (Konferencji Rektorów Państwowych Szkół Wyższych). Przedmiotem obrad były problemy funkcjonowania tej grupy uczeni, w tym ich relacje z uczelniami akademickimi i konieczność nowelizacji obowiązującej ustawy. Prof. dr hab. S. Jurga przedstawił rektorom wnioski wynikające z raportu ekspertów OECD dotyczące wyższych szkół zawodowych.

Opublikowane: 06.02.2008
Posiedzenie Konwentu Senatu
6 lutego przed rozpoczęciem obrad Senatu odbyło się posiedzenie Konwentu Senatu, na którym przyjęto zmiany w porządku obrad. Między innymi zaakceptowano wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów związanych ze zmianami nazw uczelni medycznych.

Opublikowane: 06.02.2008
Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
W dniu 6 lutego w godzinach porannych senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, na którym Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił politykę kadrową ministerstwa.

Opublikowane: 06.02.2008
O jakości nauczania na kierunkach medycznych
5 lutego Marek Rocki, Przewodniczący PKA, wziął udział w spotkaniu poświęconym jakości nauczania na kierunkach medycznych. Spotkanie zorganizował Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, a wzięli w nim udział między innymi przedstawiciele zespołów PKA oraz członkowie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych. Jednym z istotnych punktów dyskusji były limity przyjęć na uczelnie prowadzące kierunki medyczne.

Opublikowane: 06.02.2008
Noworoczne spotkanie Korpusu Dyplomatycznego
5 lutego senator Rocki na zaproszenie Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza wziął udział w noworocznym spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, Arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce oraz Marszałek Senatu RP.

Opublikowane: 06.02.2008
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
5 lutego senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO. Było ono poświęcone omówieniu porządku obrad Sejmu oraz inicjatywom ustawodawczym.

Opublikowane: 06.02.2008
Zmiana nazw akademii rolniczych
Reprezentując PKA Senator Rocki w dniu 5 lutego wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji poświeconym ustawie o nadaniu nowych nazw akademiom rolniczym w Krakowie, Lublinie i Poznaniu. Zgodnie z ustawą uczelnie te mogą nosić nazwę uniwersytet „z przymiotnikiem” i o taką zmianę wystąpiły ich senaty akademickie.

Opublikowane: 06.02.2008
Nagrody „Byków i niedźwiedzi”
5 lutego w godzinach popołudniowych senator Marek Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia nagród „Byków i niedźwiedzi” nadawanych spółkom giełdowym.

Opublikowane: 06.02.2008
Zebranie Prezydium Klubu Senatorów PO
Wieczorem 5 lutego senator Marek Rocki uczestniczył w zebraniu Prezydium Klubu Senatorów PO, a następnie w zebraniu Klubu Parlamentarnego PO.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95