AktualnościStyczeń 2008

Opublikowane: 31.01.2008
Pierwsze posiedzenie Prezydium PKA
W dniu 31 stycznia Marek Rocki przewodniczył pierwszemu w tej kadencji posiedzeniu Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W jego trakcie podjęto ponad 50 uchwał w sprawie oceny jakości kształcenia, wyrażenia zgody na utworzenie uczelni, nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku, a także rozpatrzono odwołania od decyzji podjętych wcześniej.

Opublikowane: 31.01.2008
Przyznanie tytułów „Tego, który zmienia polski przemysł”
W dniu 31 stycznia senator Rocki uczestniczył w uroczystości przyznania tytułów „Tego, który zmienia polski przemysł” za rok 2007. Laureatami zostali: Lech Wałęsa, Jerzy Buzek, Anna Streżyńska, Adam Góral oraz przedsiębiorstwa:  Asseco Poland SA, Dom Maklerski IDMSA, Fiat Auto Poland, Grupa Famur, ISD Polska, RWE Stoen, Grupa Selena oraz TVN SA.

Opublikowane: 30.01.2008
Debata na temat finansowania szkolnictwa wyższego
W dniu 24 stycznia dr hab. Marek Rocki uczestniczył w debacie „Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość„ zorganizowanej w SGH przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbarę Kudrycką. Celem debaty było zainicjowanie dyskusji nad stanem prawa w zakresie szkolnictwa wyższego. W debacie uczestniczyli licznie reprezentowani przedstawiciele uczelni wyższych, a wśród nich przedstawiciele konferencji rektorów. Zaprezentowano stanowiska różnych grup uczelni. Senator przedstawił stan prac Państwowej Komisji Akredytacyjnej i własne refleksje związane z koniecznymi kierunkami zmian w prawie o szkolnictwie wyższym.

Opublikowane: 23.01.2008
Wspólne posiedzenie komisji
23 stycznia odbyło się wspólne posiedzenie senackich komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej poświęcone podsumowaniu prezydencji portugalskiej i omówieniu priorytetów prezydencji słoweńskiej.

Opublikowane: 23.01.2008
Klub PO o bieżących wydarzeniach politycznych
W dniu 23 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu PO poświęconemu bieżącym wydarzeniom politycznym, a w szczególności zgłoszeniu przez PiS kandydatury A. Macierewicza do komisji specjalnej.

Opublikowane: 23.01.2008
Posiedzenie Kolegium Klubu PO
W dniu 22 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Klubu PO, na którym omówiono sprawy będące przedmiotem rozpoczynającego się posiedzenia Sejmu, w tym zmiany nazw kilu uczelni wyższych (między innymi Akademii Medycznej w Warszawie).

Opublikowane: 23.01.2008
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego AZS
22 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego AZS, na którym omówiono plan pracy na 2008 rok, a także wstępne założenia planu wydarzeń sportowo-akademickich w tym roku. Zasadniczymi wydarzeniami będą: inauguracja obchodów 100-lecia AZS połączona z otwarciem Forum FISU (FISU to światowy odpowiednik polskiego AZS) w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Centralna Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego w Gdańsku połączona z podsumowaniem Mistrzostw Polski Szkół Wyższych oraz sesja naukowa w Poznaniu poświęcona 100-leciu AZS.

Opublikowane: 23.01.2008
Spotkanie Prezydium Zarządu Głównego AZS z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Po południu 21 stycznia Prezydium Zarządu Głównego AZS zostało przyjęte przez prof. dr hab. Barbarę Kudrycką, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie spotkania omówiono cele działań AZS w 2008 roku w zakresie sportu kwalifikowanego, upowszechniania sportu, udziału Pani Minister w Forum FISU, a także plany obchodów 100-lecia AZS.

Opublikowane: 22.01.2008
Studniówka w LO SGH
W dniu 18 stycznia senator Marek Rocki wziął udział w otwarciu „Studniówki” w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 81 SGH » o szkole

Opublikowane: 22.01.2008
Spotkanie z Premierem
W dniu 17 stycznia senator Rocki uczestniczył w spotkaniu prezydiów klubów parlamentarnych PO i PSL z Premierem Donaldem Tuskiem.

Opublikowane: 22.01.2008
Recenzja dorobku prof. Tadeusiewicza
W dniu 16 stycznia Senat SGH przyjął recenzję dorobku i osiągnięć prof. dra hab. Ryszarda Tadeusiewicza dokonaną przez dra hab. Marka Rockiego w związku z procedurą nadania Profesorowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Opublikowane: 22.01.2008
Ustawa budżetowa w Senacie
W dniach 15 i 16 stycznia odbyło się posiedzenie Senatu RP poświęcone przyjęciu ustawy budżetowej.

Opublikowane: 22.01.2008
Spotkanie z Premierem nt. szkolnictwa wyższego
W dniu 15 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w spotkaniu grupy posłów i senatorów PO zajmujących się problemami szkolnictwa wyższego z Premierem Donaldem Tuskiem.

Opublikowane: 22.01.2008
Dyskusja nt. ustawy budżetowej
W dniu 14 stycznia senator Rocki prowadził zebrania Prezydium Klubu, a następnie Klubu Senatorów PO poświęcone omówieniu poprawek do ustawy budżetowej.

Opublikowane: 10.01.2008
Posiedzenia Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej
W dniu 9 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniach Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, która rozpatrzyła poprawki do ustawy budżetowej.

Opublikowane: 08.01.2008
Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PO
W dniu 8 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, a także w posiedzeniu Klubu PO.

Opublikowane: 08.01.2008
Rocki wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Spraw Zagranicznych
7 stycznia senator Rocki uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, na którym przyjęto bez poprawek projekt budżetu w częściach dotyczących zakresu działania Komisji (dochody i wydatki w zakresie spraw zagranicznych, dotacje podmiotowe, zatrudnienie, limity zatrudnienia, plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Zagranicznych). Senator Rocki został wybrany do zaprezentowania opinii Komisji w tej sprawie na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej. Na tym samym posiedzeniu Komisja wybrała wiceprzewodniczących: A. Arciszewską-Mielewczyk oraz M. Rockiego.

Opublikowane: 08.01.2008
Rocki przewodniczącym PKA
W dniu 4 stycznia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał dr. hab. Marka Rockiego na przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95