AktualnościGrudzień 2007

Opublikowane: 17.12.2007
Rocki pozostanie Prezesem AZS na kolejną kadencję
XXII Zjazd Akademickiego Związku Sportowego wybrał Senatora Marka Rockiego na Prezesa Zarządu Głównego AZS na kolejną kadencję.

Opublikowane: 17.12.2007
Posiedzenie Kolegium Klubu Parlamentarnego PO
W dniu 17 listopada senator wziął udział w posiedzeniu Kolegium Klubu Parlamentarnego PO, na którym omawiano porządek obrad Sejmu, propozycje legislacyjne złożone przez posłów PO oraz regulaminy wewnętrzne Klubu.

Opublikowane: 17.12.2007
Posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego
17 listopada senator Rocki brał udział w posiedzeniu Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na którym między innymi uchwalono regulamin nagród za wyniki sportowe uzyskane na XXIX Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku.

Opublikowane: 16.12.2007
XXII Zjazd Akademickiego Związku Sportowego
W dniu 15 grudnia senator uczestniczył w XXII Zjeździe Akademickiego Związku Sportowego. Jako Prezes Zarządu Głównego AZS przedstawił sprawozdanie z działań realizowanych w kadencji 2005-2007. Wieczorem tego dnia odbyły się wybory władz AZS na kadencję 2007-2009. Wyniki wyborów ogłoszone będą 16 grudnia.

Opublikowane: 15.12.2007
Spotkanie z posłem z Afganistanu
W dniu 14 grudnia Senator Rocki spotkał się z przebywającym w Polsce posłem Daoud Sultanozoy z Afganistanu (Pusztunem z prowinjcji Ghazni, członkiem Parlamentarnej Komisji Ekonomii, Rolnictwa i Organizacji Pozarządowych). Posłowi towarzyszyli przedstawiciele Wyższej Szkoły Europejskiej im. Księdza J. Tichnera. Wizyta odbyła się w ramach programu „Korzenie wolności – wsparcie dla Parlamentu i liderów Praw Obywatelskich w Afganistanie”.

Opublikowane: 14.12.2007
Posiedzenie Rady Sportu m.st. Warszawy
W dniu 13 grudnia senator Marek Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Sportu m.st. Warszawy, które było poświęcone omówieniu projektu budżetu miasta w zakresie sportu i rekreacji na rok 2008.

Opublikowane: 13.12.2007
Nagrody Rzetelnego Kupiectwa im. Braci Jabłkowskich
W dniu 12 grudnia senator Marek Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia laurów w IV edycji konkursu Nagrody Rzetelnego Kupiectwa im. Braci Jabłkowskich » więcej

Opublikowane: 13.12.2007
Spotkanie przedstawicieli środowiska bankowego
12 grudnia senator Rocki uczestniczył w dorocznym spotkaniu przedstawicieli środowiska bankowego zorganizowanym przez Zarząd Związku Banków Polskich, Zarząd Biura Informacji Kredytowej oraz Zarząd Warszawskiego Instytutu Bankowości, a następnie w świąteczno-noworocznym spotkaniu z inwestorami zagranicznymi zorganizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Opublikowane: 12.12.2007
Posiedzeniu Kapituły Rankingu Liceów Warszawskich
W dniu 11 grudnia senator uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Rankingu Liceów Warszawskich, które odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Omawiano kryteria i wyniki rankingu. Oficjalne ogłoszenie laureatów i finał rankingu przewidziany jest na 31 stycznia.

Opublikowane: 11.12.2007
Konferencja UKIE
W dniu 10 grudnia senator Rocki, reprezentując Komisję Spraw Zagranicznych Senatu, uczestniczył w konferencji inaugurującej projekt „Wdrażanie reform sektorowych na Ukrainie”, która została zorganizowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Opublikowane: 07.12.2007
Wykład na konferencji naukowej
W dniu 7 grudnia podczas konferencji „Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości” prof. Marek Rocki wygłosił referat pod tytułem „Model miękki jakości dla uczelni wyższych”.

Opublikowane: 06.12.2007
Posiedzenie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO i Konwent Seniorów Senatu RP
6 grudnia senator Rocki brał udział w posiedzeniu Prezydium Klubu Parlamentarnego PO, a następnie w Konwencie Seniorów Senatu RP. Na posiedzeniu Konwentu między innymi przyjęto projekt porządku obrad trzeciego posiedzenia Senatu (19-20 grudnia), a także harmonogram posiedzeń Senatu na styczeń i luty 2008 r. oraz harmonogram prac nad ustawą budżetową.

Opublikowane: 06.12.2007
Konferencja „Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości”
6 grudnia senator Marek Rocki brał udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości” zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością działającą w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Podczas Konferencji senator, jako Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, wraz z Przewodniczącą Komisji Akredytacyjnej, prof. Krystyną Łopacińską-Mazurek, wręczył trzy certyfikaty akredytacyjne uzyskane przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu.

Opublikowane: 06.12.2007
Senator Rocki członkiem Rady Służby Publicznej
W dniu 5 grudnia z rekomendacji Klubu Parlamentarnego PO senator Marek Rocki został powołany do Rady Służby Publicznej. Posiedzenie Rady w nowym składzie odbędzie się 20 grudnia, wtedy też wręczone zostaną oficjalnie akty powołania.

Opublikowane: 06.12.2007
Posiedzenia Kolegium i Prezydium Klubu Parlamentarnego PO
W dniu 5 grudnia senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniach Kolegium, a następnie Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. Oba posiedzenia poświęcone były przygotowaniom do posiedzenia Sejmu.

Opublikowane: 06.12.2007
Ranking Najcenniejszych Polskich Marek
5 grudnia senator Marek Rocki brał udział w gali ogłoszenia wyników Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek Marqa 2007. Przedsięwzięcie to organizuje dziennik „Rzeczpospolita”.

Opublikowane: 04.12.2007
VIII Kongres Ekonomistów Polskich
29 listopada senator Rocki, jako członek Rady Programowej VIII Kongresu Ekonomistów Polskich, uczestniczył w obradach Kongresu, a także przewodniczył jednej z jego sesji, która była poświęcona jakości kształcenia ekonomicznego. W drugim dniu Kongresu Ekonomistów, 30 listopada, senator Marek Rocki wziął udział w sesji plenarnej podsumowując dyskusję poświęconą jakości kształcenia ekonomicznego.

Opublikowane: 04.12.2007
Lunch z udziałem członków delegacji Izby Doradców Królestwa Maroka
W dniu 29 listopada Senator wydał lunch dla członków delegacji Izby Doradców Królestwa Maroka. Delegacji przewodniczył Pan Mohammed Fawzi Bental, wiceprzewodniczący Izby Doradców, zaś w lunchu brał także udział Ambasador Królestwa Maroka.

Opublikowane: 04.12.2007
Kolacja u Ambasadora Królestwa Maroka
Wieczorem, 28 listopada, senator Rocki był gościem Ambasadora Królestwa Maroka, który wydał kolację w związku z wizytą delegacji Izby Doradców.

Opublikowane: 04.12.2007
Posiedzenie Rady Głównej Zarządu AZS
28 listopada, w przerwie obrad Senatu RP, senator Marek Rocki brał udział w zebraniu Rady Ekonomicznej Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego.

Opublikowane: 04.12.2007
Drugie posiedzenie Senatu
W dniu 28 listopada odbyło się drugie posiedzenie Senatu VII kadencji. Przed posiedzeniem, a także w jego przerwach Senator przewodniczył posiedzeniom Klubu Senatorów PO. Odbyły się także spotkania z przewodniczącym Klubu Senatorów PiS oraz marszałkiem Senatu.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95