AktualnościListopad 2007

Opublikowane: 27.11.2007
Spotkanie z parlamentarzystami z Maroka
27 listopada w Senacie RP odbyło się spotkanie senatorów – członków Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Izby Doradców Królestwa Maroka. Delegacji przewodniczył Mohamed Fawzi Benall – wiceprzewodniczący Izby Doradców (odpowiadającej polskiemu Senatowi). Spotkanie ze strony polskiej prowadził senator Marek Rocki.

Opublikowane: 27.11.2007
Powstanie Polska Grupa Międzyparlamentarna
27 listopada odbyły się dwa posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze poświęcone było przygotowaniu projektu uchwały Senatu w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Międzyparlamentarnej, a podczas drugiego – wspólnego posiedzenia z Komisją Ustawodawczą – odbyło się pierwsze czytanie tego projektu.

Opublikowane: 27.11.2007
Prezentacja raportu EBOiR
W dniu 26 listopada senator uczestniczył w prezentacji raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pt. „Transition Report – 2007”. Prezentacji dokonał dr Zbigniew Kominek, starszy ekonomista EBOiR.

Opublikowane: 26.11.2007
Rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie
24 listopada senator, reprezentując Senat RP, uczestniczył w Koncercie-Requiem poświęconym 75. Rocznicy Wielkiego Głodu 1932-1933 roku na Ukrainie oraz zapaleniu świec Pamięci Ofiar w Ewangielicko-Augsburskim Kościele Św. Trójcy.

Opublikowane: 25.11.2007
Konferencja na temat e-edukacji
22 listopada senator uczestniczył (prowadząc trzy sesje) w IV ogólnopolskiej konferencji pt. „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Opublikowane: 25.11.2007
Posiedzenie Konwentu Senatu
20 listopada senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Senatu. Przedmiotem dyskusji był porządek obrad posiedzenia Senatu zaplanowanego na 28 listopada.

Opublikowane: 12.11.2007
Pierwsze posiedzenie Senatu VII Kadencji c.d.
W ostatnim dniu pierwszego posiedzenia Senatu, w piątek 9 listopada, powołane zostały składy stałych komisji senackich i ich przewodniczący. Przed głosowaniami senator Marek Rocki, jako przewodniczący Klubu Senatorów PO, negocjował parytety podziału przewodnictwa komisji pomiędzy PO i PiS.

Opublikowane: 12.11.2007
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
W dniu 11 listopada, w związku z Narodowym Świętem Niepodległości, senator Marek Rocki wraz wziął udział w uroczystościach na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas których wraz z Marszałkiem Senatu złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Opublikowane: 08.11.2007
Pierwsze posiedzenie Senatu VII Kadencji
Pierwsze posiedzenie rozpoczęło się w poniedziałek, 5 listopada. Po złożeniu ślubowań senator Marek Rocki w imieniu senatorów Platformy Obywatelskiej przedstawił kandydaturę senatora Bogdana Borusewicza na Marszałka Senatu. Ponieważ Marszałek Senior (a był nim powołany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Senator Bender) witając obecnych na sali byłych marszałków senatu nie powitał Bogdana Borusewicza, to we wstępie do swego wystąpienia uczynił to senator Rocki w imieniu Senatorów PO. Odbyło się zebranie Klubu Parlamentarnego PO, na którym wybrano przewodniczącego Klubu, Posła Zbigniewa Chlebowskiego, a także zatwierdzono tekst tymczasowego Regulaminu Klubu. Po wyborze Marszałka ogłoszona została przerwa w obradach.

Opublikowane: 08.11.2007
Wybory władz Klubu Senatorów PO
W dniu 6 listopada Klub Senatorów PO wybrał senatora Marka Rockiego na przewodniczącego Klubu. Do Prezydium – na wniosek Przewodniczącego – wybrano także wiceprzewodniczącego – senatora Mariusza Witczaka, sekretarza Klubu – senatora Tomasza Misiaka oraz skarbnika – senatora Romana Ludwiczuka.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95