AktualnościPaździernik 2007

Opublikowane: 10.10.2007
Inauguracja w UKSW
8 października senator brał udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W wykładzie inauguracyjnym pt. „Między standardami a kanonem”, wygłoszonym przez dra hab. Tomasza Chachulskiego, znalazły się uwagi krytyczne wobec obecnej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Mówca wskazywał, że standaryzacja programów niszczy akademickość w nauczaniu.

Opublikowane: 10.10.2007
Inauguracja w ASP
W dniu 9 października senator Marek Rocki brał udział w inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie w happeningu zorganizowanym przez władze i studentów tejże Akademii.

Opublikowane: 07.10.2007
Inauguracja w Collegium Civitas
W dniu 4 października senator uczestniczył w inauguracji roku akademickiego, połączonej z obchodami dziesięciolecia Collegium Civitas. Wykład inauguracyjny pod tytułem: „Polska w Unii Europejskiej” wygłosił dr Jacek Saryusz-Wolski, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego.

Opublikowane: 07.10.2007
Inauguracja w AWF
W dniu 5 paździenika senator uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademcikiego w warszwskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Las a człowiek” wygłosił prof. dr hab. Tomasz Borecki, Rektor SGGW.

Opublikowane: 04.10.2007
Inauguracja w Akademii Medycznej
3 października senator uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Akademii Medycznej w Warszawie. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Wybrane zagadnienia etyczne pracy w służbie zdrowia” wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Arybiskup Kazimierz Nycz.

Opublikowane: 04.10.2007
Inauguracje w SGGW i Akademii Muzycznej
2 października senator Rocki wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie wykład inauguracyjny przyjęty owacjami na stojąco wygłosił prof. Władysław Bartoszewski. Drugą inauguracją, w której Senator uczestniczył w tym dniu, była uroczystość w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Wykład inauguracyjny wygłosił Prezydent Keimyung University w Daegu (Korea).

Opublikowane: 04.10.2007
Inauguracje na PW i UW
1 października senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystych inauguracjach roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim. Warty odnotowania wykład inauguracyjny pod tytułem „Dzieci gwiazd” na Politechnice wygłosił prof. Aleksander Wolszczan.

Opublikowane: 04.10.2007
Sprawozdanie z kadencji
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem z działalności Marka Rockiego jako Senatora RP w IV kadencji Parlamentu » wejdź

Opublikowane: 01.10.2007
Inauguracja roku w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
W dniu 30 września senator Marek Rocki uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Rektor Akademii, prof. Lech Śliwonik w swym wystąpieniu odniósł się krytycznie do obecnej ustawy o szkolnictwie wyższym wskazując na odrębność uczelni artystycznych i brak autonomii w zakresie promowania kadr. Interesujący wykład inauguracyjny pod tytułem „Witkacy – deprawator czy wychowawca narodu” wygłosił prof. dr hab. Janusz Degler.

Opublikowane: 01.10.2007
Inauguracja roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej
Jako senator z Warszawy, a jednocześnie Przewodniczący Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej, prof. Marek Rocki uczestniczył w dniu 29 września w inauguracji roku akademickiego w tej uczelni. Bardzo interesujący wykład inauguracyjny pod tytułem „Karać czy wychowywać” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opublikowane: 01.10.2007
Nagrody Fundacji Kultury Polskiej
W dniu 7 września senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody Fundacji Kultury Polskiej pani Marii Fołtyn. Nagrodę przyznano za wybitne osiągnięcia artystyczne – wokalne, reżyserskie, pedagogiczne oraz wytrwałą promocję muzyki polskiej na świecie. Dotychczasowymi laureatami tej nagrody (przyznawanej od 1999 roku) byli: Jerzy Giedroyć, Wojciech Kilar, Stanisław Lem, Roman Polański, Ewa Podleś, Sławomir Mrożek, Janusz Gajos i Tadeusz Różewicz.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95