AktualnościWrzesień 2007

Opublikowane: 28.09.2007
Wręczenie Nagród im. Norwida
W dniu 25 września senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagród im. Cypriana Kamila Norwida przyznawanych corocznie przez Samorząd Mazowiecki.

Opublikowane: 28.09.2007
Nowy budynek UKSW
W dniu 26 września senator Marek Rocki wziął udział w uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowania aktu erekcyjnego nowego budynku dydaktycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Opublikowane: 28.09.2007
Nagroda Lesława A. Pagi
W dniu 26 września senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystości przyznania Nagrody i Stypendium Lesława A. Pagi oraz wręczeniu certyfikatów stypendystom II edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.

Opublikowane: 22.09.2007
Otwarcie Warszawskiego Salonu Maturzystów
14 września senator Marek Rocki uczestniczył w otwarciu Warszawskiego Salonu Maturzystów, zorganizowanego przez Fundację Perspektywy na terenie Politechniki Warszawskiej. W uroczystości udział wzięli także Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko, Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Zbigniew Marciniak oraz rektorzy warszawskich uczelni wyższych.

Opublikowane: 22.09.2007
Pięciolecie Fundacji Rektorów Polskich
10 września senator Marek Rocki, jako jeden z założycieli, wziął udział w Zgromadzeniu Fundatorów „Fundacji Rektorów Polskich – Instytutu Społeczeństwa Wiedzy”. Zgromadzenie poświęcone było jubileuszowi pięciolecia istnienia Fundacji.

Opublikowane: 22.09.2007
Spotkanie z delegacją z Chin
7 września senator Marek Rocki uczestniczył w spotkaniu członków Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją Akademii Inżynierii Chin, na czele której stał pan Xu Kuangdi, prezes tej Akademii, a jednocześnie wiceprzewodniczący Krajowego Komitetu Chińskiej Ludowej Rady Polityczno-Konsultatywnej, która jest odpowiednikiem Senatu RP.

Opublikowane: 04.09.2007
Inauguracja roku szkolnego w Liceum SGH
W dniu 2 września senator uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 81 SGH, gdzie odebrał ślubowanie uczniów pierwszej klasy. Liceum – powołane do życia w 2000 roku przez SGH – jest jedynym w Polsce niepublicznym liceum utworzonym przez państwową szkołę wyższą » więcej o liceum

Opublikowane: 04.09.2007
Posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki
W godzinach popołudniowych w dniu 2 września senator uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Edukacji i Nauki (na mocy uchwały Senatu „sport” został wyłączony z kompetencji tej komisji i utworzona zostanie odrębna komisja senacka do spraw sportu). Pierwsze posiedzenie poświęcone było rozpatrzeniu poprawek do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (generalnie zmiany dotyczą zasad funkcjonowania przedszkoli). Drugie posiedzenie było poświęcone spotkaniu z nowym Ministrem Edukacji, prof. R. Legutko.

Opublikowane: 04.09.2007
Posiedzenie Klubu Senatorów PO
Wieczorem w dniu 2 września odbyło się posiedzenie Klubu Senatorów PO, które poświęcone było przedyskutowaniu aktualnej sytuacji politycznej oraz omówieniu porządku obrad Senatu w dniu 3 września.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95