AktualnościSierpień 2007

Opublikowane: 22.08.2007
Sejm odrzuca senackie poprawki dotyczące trybu powoływania Trybunału Arbitrażowego
W dniu 21 sierpnia senator Marek Rocki, jako przedstawiciel Senatu, uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, która rozpatrzyła uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw. Senator przedstawił dziewięć poprawek zaproponowanych przez Senat i ich uzasadnienie. Komisja sejmowa po krótkiej debacie negatywnie zaopniniowała wprowadzoną przez Senat poprawkę, która przywraca poprzednio (tj. przed nowelizacją dokonaną przez Sejm i popieraną przez Senatorów PO) obowiązujący zapis o trybie powoływania składu Trybunału Arbitrażowego. Sejm uchwalił mianowicie, że Trybunał w całości ma być powoływany przez Zarząd PKOL, a wcześniej – i zgodnie z poprawką senacką – połowa składu była z nominacji ministra właściwego do spraw sportu, a połowa mianowana przez Zarząd PKOL. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjny. W tym samym dniu Senator wziął udział w posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PO.

Opublikowane: 01.08.2007
Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
31 lipca, w przededniu 63 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, zwołanej z okazji Dnia Pamięci Warszawy. W jej trakcie wręczono dyplomy honorowego obywatelstwa Warszawy, między innymi Lechowi Wałęsie. Po południu senator uczestniczył w Mszy Świętej w intencji poległych Powstańców Warszawy i Ich Dowódców oraz ludności cywilnej miasta. Msza, odprawiona przez Jego Eminencję Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski odbyła się na Placu Krasińskich przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego. Po mszy i apelu poległych senator wraz z marszałkiem Senatu złożył wieniec pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95