AktualnościLipiec 2007

Opublikowane: 31.07.2007
Ku pamięci „Żołnierzy Żywiciela”
30 lipca senator Marek Rocki w imieniu Senatu RP złożył wieniec przy Kamieniu „Żołnierzom Żywiciela” w parku imienia Żołnierzy „Żywiciela”. Miejsce to związane jest z początkiem Powstania Warszawskiego » czytaj więcej

Opublikowane: 29.07.2007
Posiedzenie Senatu 26 lipca
Podczas porannej części posiedzenia Senatu w dniu 26 lipca senator Marek Rocki przedstawił sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o sporcie kwalifikowanym i niektórych innych ustaw » czytaj więcej

Opublikowane: 29.07.2007
Posiedzenie Senatu 26 lipca
Podczas porannej części posiedzenia Senatu w dniu 26 lipca senator Marek Rocki przedstawił sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o sporcie kwalifikowanym i niektórych innych ustaw » czytaj więcej

Opublikowane: 29.07.2007
Spotkanie z prezydium PAN
26 lipca w toku obrad Senatu senator Marek Rocki uczestniczył w spotkaniu grupy senatorów (mających doświadczenia akademickie) z Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Tematem spotkania były pożądane i potencjalne kierunki zmian w Akademii.

Opublikowane: 29.07.2007
Ustawy nie były konsultowane z KRASP
25 lipca senator Marek Rocki podczas posiedzenia Senatu zadał pytania przedstawicielom rządu i senatorom sprawozdawcom trzech ustaw. Pytania dotyczyły treści opinii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w sprawie zmian ustawowych dotyczących uczelni wyższych » czytaj więcej

Opublikowane: 29.07.2007
Oświadczenie Klubu Senatorów PO
Prawo i Sprawiedliwość, chcąc zdjąć z siebie odium koalicji PiS – Samoobrona – LPR, spekuluje na temat współpracy z Platformą Obywatelską » czytaj więcej

Opublikowane: 29.07.2007
Na komisji o współpracy z USA
24 lipca senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych poświęconym omówieniu współpracy z USA.

Opublikowane: 20.07.2007
Konferencja prasowa PO nt. 365 dni rządów Jarosława Kaczyńskiego
20 lipca odbyła się konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej poświęcona podsumowaniu 365 dni rządów Jarosława Kaczyńskiego, a w szczególności opinii Premiera w sprawie szkolnictwa wyższego » czytaj więcej » zobacz relację TVN24

Opublikowane: 20.07.2007
Posiedzenia senackiej Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

W dniu 19 lipca odbyły się cztery kolejne posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które poświęcone były projektom nowych ustaw » czytaj więcej

Opublikowane: 19.07.2007
Wspólne posiedzenie senackich komisji Spraw Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych
W dniu 18 lipca senator uczestniczył w połączonym posiedzeniu senackich komisji Spraw Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych. Przedmiotem posiedzienia było podsumowanie prezydencji niemieckiej, dokonane przez Ambasadora Niemiec pana dr. Reinharda Schweppe, przedstawienie priorytetów prezydencji portugalskiej, którego dokonał przez Ambasadora Portugalii pana Jose Sequeira e Serpa. Oba wystąpienia podsumował przedstawiciel Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Opublikowane: 14.07.2007
Ranking samorządów
W dniu 13 lipca senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystości ogłoszenia wyników rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2007.

Opublikowane: 04.07.2007
Recenzja dorobku naukowego dra hab. Leszka Balcerowicza
W dniu 4 lipca Senat SGH, odpowiadając na uchwałę Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, na wniosek Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji UW, powierzył dr. hab. Markowi Rockiemu opracowanie recenzji dorobku dra hab. Leszka Balcerowicza, który na wniosek wymienionych wydziałów jest kandydatem do nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu. Ponieważ wspomniana recenzja została już opracowana, Senat SGH odrębną uchwałą pozytywnie ją zaopiniował.

Opublikowane: 04.07.2007
Zebranie Klubu Parlamentarnego PO
Wieczorem, 3 lipca, senator Marek Rocki uczestniczył w zebraniu Klubu Parlamentarnego PO, podczas którego przyjęto dyscyplinę obecności i głosowania nad kadydaturą posłanki Julii Pitery na stanowisko Prezesa NIK. Przyjęty został także wniosek o odwołanie Ministra Spraw Zagranicznych » czytaj więcej

Opublikowane: 03.07.2007
Posiedzenia senackich komisji Spraw Zagranicznych oraz Nauki, Edukacji i Sportu
3 lipca senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniach senackich komisji Spraw Zagranicznych oraz Nauki, Edukacji i Sportu.
W trakcie posiedzeń Komisji Edukacji, Nauki i Sportu dyskutowano nad dokumentem Komisji Europejskiej pt. „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe prespektywy”, a także nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Z kolei posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych związane było z wizytą w Senacie RP przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej Austrii, pana Caspara Einema » czytaj więcej

Opublikowane: 02.07.2007
Inauguracja II edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława A. Pagi
W dniu 2 lipca senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystości inaugurującej II edycję Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława A. Pagi. Uroczystość odbyła się w Sali Notowań w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95