AktualnościMaj 2007

Debata na temat zmian w ustawie o żegludze śródlądowej (31.05.2007)
W czasie posiedzenia Senatu w dniu 31 maja, w toku omawiania ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej – wprowadzającej liberalizację przepisów dotyczących rejestracji „statków” (tj. jachtów, żaglówek, łodzi poruszanych silnikiem, itp.) – senator Marek Rocki przedstawił sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która zaproponowała dwie poprawki legislacyjne do ustawy » więcej

Debata nad ustawą o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym (30.05.2007)
W dniu 30 maja, w czasie debaty nad ustawą o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym, senator Marek Rocki zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy w całości » więcej

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (29.05.2007)
W dniu 29 maja senator brał udział w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych (wspólnym z Komisją Spraw Unii Europejskiej) poświęconemu prezentacji raportu „Perspektywy stosunków gospodarczych Ukrainy z UE„ przygotowanego przez CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych i CASE – Ukraina.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Sportu (29.05.2007)
W dniu 29 maja senator uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, które poświęcone było przygotowywanym zmianom ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Propozycje zmian omówił prof. Stefan Jurga.

Prezentacja w związku z Konkursem Na Biznes Plan (28.05.2007)
28 maja senator Marek Rocki poprowadził w Auli Głównej SGH spotkanie studentów z Tadeuszem Witkowiczem, 10 najbogatszym Polakiem za granicą. Tematem spotkania była prezentacja „Jak przekonać inwestora, aby zainwestował w Twój pomysł”. Prezentacja ta związana jest z Konkursem Na Biznes Plan (www.knbp.pl), na który T. Witkowicz przeznaczył milion złotych. Współorganizatorami spotkania były: Studenckie Koło Naukowe Private Equity oraz Polska Korporacja Akademicka Arkonia. W słowie wstępnym senator mówił o związkach między biznesem a uczelniami kształcącymi ekonomistów.

Konferencja na temat Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego (25.05.2007)
W dniu 25 maja senator przewodniczył konferencji pt. „Akademickie Centra Szkolenia Sportowego – stan aktualny i perspektywy rozwoju”, która odbyła się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyli w niej rektorzy Akademii Wychowania Fizycznego, dyrektorzy departamentów z Ministertwa Sportu oraz przedstawiciele Klubów AZS-AWF z całej Polski.

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej (26-27.05.2007)
W dniach 26 i 27 maja odbyła się Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej. W sobotę, 26 maja, jej uczestnicy dyskutowali w panelach tematycznych. Senator Marek Rocki uczestniczył w panelu poświęconym sprawom edukacji i szkolnictwa wyższego. Po burzliwej dyskusji grupa uczestników panelu złożyła do protokołu zdanie odrębne oparte na referacie Senatora Marka Rockiego przedstawionym w Łodzi » więcej

Spotkanie z Prezydentem Warszawy (22.05.2007)
22 maja senator Marek Rocki wziął udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie KoLiber spotkaniu z Prezydentem Warszawy, Panią Hanną Gronkiewicz-Waltz. Spotkanie odbyło się w Auli Collegium Civitas, a uczestniczyło w nim ponad 150 mieszkańców różnych dzielnic Warszawy. Omawiano plany Pani Prezydent i postulaty różnych środowisk dotyczące wizji rozwoju Warszawy.

Posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Sportu (22.05.2007)
W dniu 22 maja senator Marek Rocki uczestniczył w trzech kolejnych zebraniach Komisji Edukacji, Nauki i Sportu. Były one poświecone trzem ustawom: o żegludze śródlądowej (ustawa liberalizuje zasady rejestracji statków wykorzystywanych do celów sportowych i rekreacyjnych), o zasadach finansowania nauki i o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zebranie Klubu Senatorów PO (18.05.2007)
Na wyjazdowym zebraniu Klubu Senatorów PO w dniu 18 maja przyjęto dokumenty zaproponowane przez senatora Marka Rockiego, a więc Regulamin Klubu Senatorów oraz Zasady Prowadzenia Ustaw.

Konferencja na temat badania koniunktury gospodarczej (18.05.2007)
W dniu 18 maja senator uczestniczył w konferencji „Koniunktura gospodarcza – 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, gdzie wygłosił referat pod tytułem „Miękkie wskaźniki stanu gospodarki”. Referat ten zawiera podstawowe wiadomości o technice modelowania miękkiego i przykładzie wykorzystania tej techniki do skonstruowania modelu wyjaśniającego koniunkturę w polskiej gospodarce w latach dziewięćdziesiątych » pobierz plik PDF

Konferencja programowa Platformy Obywatelskiej (11.05.2007)
W piątek, 11 maja, w Łodzi odbyła się kolejna konferencja programowa Platformy Obywatelskiej. Tym razem poświęcona była edukacji, a zatytułowano ją: „Inwestowanie w kapitał ludzki i rozwój sektora wiedzy”. Wystąpienie wprowadzające do dyskusji przedstawili J. Woźnicki i posłanka K. Szumilas. Wystąpienia programowe wygłosili senatorowie E. Wittbrodt i M. Rocki, posłowie D. Kopaczewska i A. Smirnow oraz wiceprezydent Miasta Łodzi H. Zdanowska. Zapraszamy do przeczytania treści wystąpienia senatora Rockiego » wejdź

Narodowy Dzień Niepodległości Gruzji (10.05.2007)
W dniu 10 maja senator wziął udział w przyjęciu zorganizowanym przez Ambasadora Gruzji z okazji Narodowego Dnia Niepodległości Gruzji i 86 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Gruzją a Rzeczpospolitą Polską.

Zebranie Klubu Senatorów PO (10.05.2007)
10 maja w przerwie obrad senator Rocki uczestniczył w zebraniu Klubu Senatorów, podczas którego przedstawił założenia Regulaminu Klubu.

Wniosek o odrzucenie zmian w ustawie o ochronie konsumentów i konkurencji (09.05.2007)
W czasie posiedzenia Senatu w dniu 9 maja senator zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji oraz ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Ustawa ta jest inicjatywą Prezydenta dotycząca nowelizacji ustawy uchwalonej w lutym br. Według propozycji Prezydenta (uchwalonej przez Sejm) ma nastąpić rezygnacja z konkursowego trybu powoływania prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz ma być wprowadzona możliwość odwoływania Prezesa w dowolnym momencie i bez podania przyczyn (w tej chwili powoływany jest on na 5-letnią kadencję, a odwołanie może nastąpić jedynie w wymienionych w ustawie przypadkach) » przeczytaj treść wystąpienia.

Posiedzenia Klubu Senatorów PO (09.05.2007)
9 maja senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Klubu Senatorów, a następnie w posiedzeniu Klubu Senatorów PO.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95