AktualnościKwiecień 2007

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej AZS (29.04.2007)
W dniu 29 kwietnia senator uczestniczył w posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej AZS otwierającym obóz szkoleniowy dla działaczy komisji rewizyjnych Stowarzyszenia. Omawiano problemy funkcjonowania AZS w kontekście zbliżającego się 100-lecia tej najstarszej i największej polskiej organizacji studenckiej oraz w kontekście grudniowego XXII Zjazdu AZS.

Ogłoszenie Listy 500 i rozdanie nagród „Orły Rzeczpospolitej” (24.04.2007)
W dniu 24 kwietnia Senator, jako członek kapituły, wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w rankingach „Lista 500” i „Orły Rzeczpospolitej”. W uroczystości wzięli udział wicemarszałek Senatu RP, profesor Marek Ziółkowski, wicepremier profesor Zyta Gilowska, minister gospodarki Piotr Woźniak » więcej

Zgromadzenie sprawozdawcze PKOL (13.04.2007)
W dniu 13 kwietnia senator Marek Rocki uczestniczył – jako delegat AZS – w zgromadzeniu sprawozdawczym PKOL. Było to pierwsze takie zgromadzenie wynikające ze zmian w statucie PKOL (wprowadzono zasadę corocznego sprawozdawania działań zarządu, a w tym ocenę sprawozdania finansowego).

Konferencja programowa PO (13.04.2007)
W dniu 13 kwietnia senator brał udział w pierwszej z serii konferencji programowych Platformy Obywatelskiej. Była ona poświecona debacie „Ile liberalizmu, ile konserwatyzmu” i odbywała się pod hasłem „Tradycja i wolność”. Kolejne konferencje odbędą się w różnych miastach i będą poprzedzać konferencję programową zaplanowaną na koniec maja w Warszawie.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (11.04.2007)
W dniu 11 kwietnia senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, które poświęcone było 15-leciu współpracy transgranicznej oraz funkcjonowaniu euroregionów w Polsce » więcej

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (11.04.2007)
W dniu 11 kwietnia senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które poświęcone było projektowi ustawy o zmianie nazwy Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach na Uniwersytet Medyczny w Katowicach » więcej

Kolejne posiedzenie kapituły nagrody „Orły Rzeczpospolitej” (11.04.2007)
W dniu 11 kwietnia senator Marek Rocki uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Kapituły Nagrody „Orły Rzeczpospolitej”.

Posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (04.04.2007)
W dniu 4 kwietnia senator uczestniczył w kolejnym posiedzeniu senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Posiedzenie poświęcone było rozpatrzeniu projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Senatorowie przyjęli zestaw poprawek mających na celu podwyższenie (ujednolicenie) kar związanych z łamaniem praw autorskich.

Posiedzenie kapituły nagrody „Orły Rzeczpospolitej” (04.04.2007)
W dniu 4 kwietnia senator Marek Rocki uczestniczył w zebraniu kapituły nagrody „Orły Rzeczpospolitej”. Nagroda ta przyznawana jest przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” i jej ogłoszenie towarzyszy zawsze publikacji listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. Nagradzane są te firmy z listy, które najlepiej spełniają wszystkie trzy warunki decydujące o wyróżnieniu – wysoką efektywność działania, stabilność i bezpieczeństwo obrotu oraz zdolność do rozwoju.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95