AktualnościMarzec 2007

Posiedzenie Senatu i komisji parlamentarnych (28-29.03.2007)
W dniach 28 i 29 marca odbyło się kolejne posiedzenie Senatu, a także towarzyszące mu posiedzenia komisji. W toku obrad senator Marek Rocki zabrał głos w dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw » więcej

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (29.03.2007)
W przerwie obrad Senatu w dniu 29 marca odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poświęcone zaopiniowaniu projektu zmian w ustawie „Karta nauczyciela”. Senatorowie, w tym również prof. Marek Rocki, jednogłośnie poparli projekt zawierający drobne korekty związane z zatrudnianiem i definicjami określeń wstępujących w Karcie Nauczyciela.

Kapituła Rankingu Uczelni Wyższych (27.03.2007)
W dniu 27 marca senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu kapituły Rankingu Uczelni Wyższych miesięcznika „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”. Przedmiotem obrad była analiza kryteriów i możliwość wprowadzenia zmian w zasadach obliczania wyniku tegorocznego rankingu.

Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Zagranicznych (27.03.2007)
W dniu 27 marca senator uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Zasadniczym przedmiotem obrad było wyrażenie opinii w sprawie ustawy o ratyfikacji układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii z drugiej strony. Komisja jednogłośnie poparła projekt ustawy. Na tymże posiedzeniu senator Marek Rocki przedstawił sprawozdanie z Konferencji Przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych Krajów Członkowskich UE, Parlamentu Europejskiego i Krajów kandydujących do UE. Konferencja ta odbyła się w Berlinie w dniach 26-27 lutego br. » pobierz plik RTF z treścią sprawozdania

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Klubu Parlamentarnego PO (27.03.2007)
W dniu 27 marca senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w związku z przygotowywaniem opinii w sprawie sprawozdania finansowego Klubu za zeszły rok. Kolejne posiedzenie przewidziane jest na 28 marca.

Walne Zebranie Członków Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (20.03.2007)
W dniu 20 marca senator Marek Rocki uczestniczył w otwarciu Walnego Zebrania Członków Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Gościem zebrania był Ambasador Hiszpanii oraz Ambasador RP w Hiszpanii, pani Grażyna Bernatowicz.

Rada Programowa VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (20.03.2007)
W dniu 20 marca senator Marek Rocki uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Rady Programowej VIII Kongresu Ekonomistów Polskich, gdzie prezentował koncepcję sesji kongresu poświęconej edukacji ekonomicznej.

Wizyta w LXIV LO im. St. I. Witkiewicza (19.03.2007)
W dniu 19 marca senator Marek Rocki spotkał się z uczniami LXIV LO im. St. I. Witkiewicza w ramach projektu „Latającego Uniwersytetu KoLibra”, wygłaszając wykład pod tytułem: „Co jest nie tak w polskim szkolnictwie?”.

Klub Parlamentarny PO dyskutuje na temat tarczy antyrakietowej (14.03.2007)
W czasie przerwy w obradach Senatu w dniu 14 marca senator Marek Rocki uczestniczył w zorganizowanym przez posła Bronisława Komorowskiego spotkaniu członków Klubu Parlamentarnego PO dotyczącym tarczy antyrakietowej. W spotkaniu uczestniczyli eksperci reprezentujący zróżnicowane poglądy w tej sprawie.

Posiedzenie komisji parlamentarnych (13.03.2007)
W dniu 13 marca senator Marek Rocki uczestniczył w dwóch posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwsze z nich, połączone z posiedzeniami Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Unii Europejskiej, poświęcone było spotkaniu z Przewodniczącą Parlamentu Republiki Albanii. Drugie, także połączone z posiedzeniem Komisji Obrony Narodowej, poświęcone było rozpatrzeniu projektu stanowiska w sprawie udziału Polski we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Wieczorem, 13 marca 2007 r., odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Sportu poświęcone rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Spotkanie z członkami „Arkonii” (13.03.2007)
Późnym wieczorem, w dniu 13 marca 2007 r., senator Marek Rocki spotkał się z członkami Polskiej Korporacji Akademickiej „Arkonia”.

Czat „Eksperci Discovery” w portalu Interia (09.03.2007)
W dniu 9 marca prof. Marek Rocki, jako ekspert Centrum Adama Smitha, wziął udział w internetowej dyskusji eksperckiej i czacie dotyczącym stanu przygotowania kraju na różnego rodzaju zagrożenia, w tym ataki terrorystyczne. Czat został zorganizowany wspólnie przez kanał Discovery i portal Interia. Zapraszamy do przeczytania zapisu z tego spotkania.

Posiedzenie Zarządu Głównego AZS (03.03.2007)
W dniu 3 marca senator Marek Rocki przewodniczył posiedzeniu Zarządu Głównego AZS. Przedmiotem obrad były m.in. ocena startu polskiej reprezentacji na Uniwersjadzie w Turynie (zajęliśmy dobre 5 miejsce w klasyfikacji medalowej) i informacja o stanie przygotowań do letniej Uniwersjady w Bangkoku. Podjęte zostały decyzje o dacie i miejscu Centralnej Inauguracji Sportowego Roku Akademickiego (20 października, Warszawa) i zwołaniu XXII Zjazdu AZS w grudniu br. w Poznaniu.

Kongres Ekonomistów Polskich (02.03.2007)
W dniu 2 marca 2007 r. senator Marek Rocki dokonał wprowadzenia i podsumowywał dyskusję na spotkaniu Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Zespołu Sterującego III Sesji VIII Kongresu Ekonomistów Polskich. Spotkanie poświęcone było dylematom kształcenia ekonomicznego.

Początek II etapu Olimpiady Przedsiębiorczości (01.03.2007)
W czwartek, 1 marca 2007 r., senator Marek Rocki uczestniczył w otwarciu drugiego, okręgowego etapu Olimpiady Przedsiębiorczości i towarzyszącej temu wydarzeniu uroczystości wręczenia nagród w konkursie GIMGame, który jest odpowiednikiem Olimpiady, ale realizowanym na poziomie gimnazjalnym. Oba przedsięwzięcia organizowane są przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95