AktualnościLuty 2007

Konferencja Przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych (26-27.02.2007)
W dniach 26-27 lutego senator Marek Rocki uczestniczył w Konferencji Przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych (COFACC) w Berlinie. Przedmiotem spotkania parlamentarzystów z całej Unii były plany Prezydencji Niemieckiej. Przedstawił je Federalny Minister Spraw Zagranicznych dr Frank-Walter Steinmeier. O problemach stabilności na Bałkanach mówił Martti Ahtisaar, a politykę sąsiedztwa i problemy wspólnej polityki obrony omówił Javier Solana.

Debata nt. globalnego przepływu młodych talentów (23.02.2007)
W piątek, 23 lutego 2007 r., senator Marek Rocki wziął udział w debacie „Zjawisko globalnego przepływu młodych talentów – szanse i zagrożenia”, zorganizowanej przez Erasmus Student Network na Politechnice Warszawskiej. Uczestnikami debaty byli również m.in. prof. Włodzimierz Kurnik – Rektor PW, dr Walter Stojan – dyrektor Austriackiego Forum Kultury, Anna-Maria Grabek – doradca Europejskich Służb Zatrudnienia, Bartłomiej Banaszak – przedstawiciel Parlamentu Studentów RP oraz przedstawiciele Narodowej Agencji Programu Erasmus.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (20.02.2007)
W dniu 20 lutego senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zaganicznych dotyczącym udziału Polski we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Jubileusz Władysława Bartoszewskiego (19.02.2007)
W dniu 19 lutego senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystym jubileuszu 85 urodzin i 65-lecia działalności publicznej Władysława Bartoszewskiego. Uroczystości miały miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie, a patronat nad nimi objęła Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Spotkanie w sprawie kształcenia na odległość (07.02.2007)
Przed posiedzeniem Senatu w dniu 7 lutego senator Marek Rocki wraz z senatorem J. Wiatrem oraz Marcinem Dąbrowskim, jako przedstawiciele Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA) spotkali się z prof. dr. hab. S. Jurgą i przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tematem spotkania był przygotowany przez członków SEA projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Spotkanie z przedstawicielami Senatu Republiki Czeskiej (06.02.2007)
W dniu 6 lutego senator Marek Rocki uczestniczył w spotkaniu Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP z goszczącą w Polsce delegacją Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. Na czele tej delegacji stał przewodniczący Senatu.

Posiedzenie prezydium Zarządu Głównego AZS (05.02.2007)
W dniu 5 lutego senator Marek Rocki przewodniczył posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego AZS poświęconemu między innymi omówieniu wyników uzyskanych na Uniwersjadzie w Turynie (piąte miejsce w klasyfikacji punktowej, 12 medali – dwa lata temu było ich 9).


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95