AktualnościStyczeń 2007

Posiedzenie prezydium zarządu PKOl (31.01.2007)
W dniu 31 stycznia senator Marek Rocki brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Posiedzenie komisji senackiej (30.01.2007)
W godzinach wieczornych 30 stycznia senator Marek Rocki wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu poświęconym rozpatrzeniu projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej.

Posiedzenie senatu warszawskiej AWF (30.01.2007)
W dniu 30 stycznia senator Marek Rocki brał udział w posiedzeniu senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie w związku z punktem porządku obrad dotyczącym działalności klubów AZS-AWF i sportu studenckiego.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (23.01.2007)
23 stycznia w godzinach wieczornych senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, a następnie w zebraniu Klubu Parlamentranego Platformy Obywatelskiej.

Seminarium PTE (18.01.2007)
18 stycznia senator Marek Rocki wziął udział w seminarium pod tytułem „Ład instytucjonalny w gospodarce”, zorganizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wyścig pływacki w SGGW (17.01.2007)
17 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w międzyuczelnianych zawodach pływackich, które odbyły się na basenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Reprezentacja SGH, złożona ze studentów, doktorantki i trojga pracowników naukowych, w wyścigu 6 razy 50 metrów stylem dowolnym zajęła II miejsce za reprezentacją AWF w Warszawie.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego FISU (14-16.01.2007)
W dniach 14-16 stycznia senator Marek Rocki, jako prezes Akademickiego Związku Sportowego, udaje się do Turynu, gdzie obradować będzie Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU). Jedną z najważniejszych decyzji, jaka ma zapaść podczas tych obrad, ma być określenie miejsca organizacji uniwersjady w 2011 roku.

Studniówka w NL0 81 (13.01.2007)
W dniu 13 stycznia senator Marek Rocki był gościem studniówki maturzystów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 81 SGH. To małe, założone przez SGH, a prowadzone przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (założoną z kolei przez cztery Akademie Ekonomiczne oraz SGH) jest jednym z najmłodszych liceów warszawskich, ale w rankingu opracoanym na podstawie wyników rekrutacji do warszawskich uczelni wyższych w 2005 roku znalazło się w trzeciej dziesiątce na blisko dwieście stołecznych liceów.

Wręczenie dyplomów najlepszym studentom SGH (12.01.2007)
Senator uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów i nagród dla najlepszych studentów Szkoły Głównej Handlowej. Jako Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH odebrał też dyplom za zajęcie przez to Kolegium I miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zastosowaniem narzędzi analizy danych. Konkurs zorganizowany został przez StatSoft Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Nagrodę dla Kolegium wywalczył Szymon Chojnacki, magistrant prof. Tomasza Szapiro.

Wybory do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (10-12.01.2007)
W dniach 10-12 stycznia senator Marek Rocki, jako członek sześcioosobowej komisji wyborczej, powołanej przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza w celu przeprowadzenia wyborów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w kadencji 2007-2010, uczestniczył w ustalaniu wyników tych wyborów. W wyborach wzięło udział ponad 9 tysięcy spośród ponad 13 tysięcy osób posiadających tytuł profesora.

Wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2007 (09.01.2007)
W dniu 9 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystości ogłoszeniu wyników Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2007, organizowanego po raz szósty przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”. Kolejny ranking, tym razem Liceów Warszawskich, będzie miał finał w lutym » więcej.

Wizyta Prezydenta FISU (08.01.2007)
W dniu 8 stycznia senator Marek Rocki, jako Prezes AZS, towarzyszył Prezydentowi Poznania, Ryszardowi Grobelnemu oraz Prezydentowi Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Georgowi Killianowi, podczas wizyty u Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego. Rozmowy dotyczyły starań Poznania i AZS o organizowanie Letniej Uniwersjady w 2011 r. Po wizycie w Pałacu Prezydenckim Georg Killian, Ryszard Grobelny i Marek Rocki złożyli wizytę w Polskim Komitecie Olimpijskim, gdzie przyjęła ich Irena Szewińska, Wiceprezes PKOL » więcej.

Posiedzenie Senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu (08.01.2007)
W dniu 8 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, podczas którego rozpatrywany był projekt ustawy zmieniającej nazwę Akademii Medycznej w Poznaniu na Uniwersytet Medyczny. Sprawa ta już drugi raz była przedmiotem obrad Komisji, a to ze względu na rozbieżne poglądy Ministra Zdrowia (popierał zmianę) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wbrew początkowej zgodzie zaopiniował projekt negatywnie). Senatorowie po długiej dyskusji jednogłośnie przyjęli projekt bez poprawek. Ustawa ta stanie się prawdopodobnie precedensem dla innych uczelni starających się o zmianę nazwy na tak zwany „uniwersytet z przymiotnikiem”.

Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej (08.01.2007)
Wieczorem 8 stycznia senator Marek Rocki, jako członek Prezydium PKOL, uczestniczył w Noworocznym Spotkaniu Rodziny Olimpijskiej, które odbyło się w stołecznym Centrum Olimpijskim » więcej.

Koncert Noworoczny BGŻ (08.01.2007)
Również wieczorem 8 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w Koncercie Noworocznym Banku Gospodarki Żywnościowej.

Nagrody Konfederacji Pracodawców Polskich (06.01.2007)
W dniu 6 stycznia senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród Konfederacji Pracodawców Polskich WEKTORY 2006 i w towarzyszącym tej uroczystości Balu Pracodawców.

Ranking liceów warszawskich (05.01.2007)
5 stycznia 2007 r. senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Rankingu Ponadgimnazjalnych Szkół Warszawskich (tradycyjny ranking liceów). Finał tego rankingu i ogłoszenie wyników odbędzie się 9 stycznia na Politechnice Warszawskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych poświęcone współpracy na rzecz rozwoju (04.01.2007)
W dniu 4 stycznia 2007 r. senator Marek Rocki uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych. Było ono poświęcone polskiej współpracy na rzecz rozwoju. Przedstawiciele ministerstw: spraw zagranicznych, finansów oraz nauki i szkolnictwa wyższego przedstawili zakres pomocy świadczonej przez Polskę obywatelom innych krajów.

Posiedzenia komisji senackich w sprawie poprawek do ustawy budżetowej (03.01.2007)
W dniu 3 stycznia 2007 r. senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Sportu oraz Komisji Spraw Zagranicznych, poświęconych przyjętemu przez Sejm projektowi budżetu państwa. » czytaj więcej


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95