AktualnościGrudzień 2006

Spotkania wigilijne (20.12.2006)
20 grudnia Marek Rocki, jako przewodniczący Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej, na zaproszenie Rektora tej Akademii i Przewodniczącej Samorządu Studentów, uczestniczył w spotkaniu opłatkowym emerytowanych i obecnych nauczycieli akademickich, pracowników biblioteki i obsługi. W tym samym dniu senator wziął udział w spotkaniu opłatkowym senatorów, a także w spotkaniu wigilijnym pracowników Szkoły Głównej Handlowej. Z kolei w godzinach popołudniowych odbył się wieczór wigilijny pracowników Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH, a także spotkanie wigilijne Rodziny Millenium, czyli pracowników centrali Banku Millenium.

15-lecie niepodległości Republiki Kazachstanu (20.12.2006)
20 grudnia senator Marek Rocki, na zaproszenie J.E. pana Alexeia Volkova, ambasadora Republiki Kazachstanu w Polsce, uczestniczył w przyjęciu zorganizowanym z okazji 15-lecia niepodległości Republiki Kazachstanu.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie badań naukowych związanych z rozwojem sportu wyczynowego (19.12.2006)
Prof. Marek Rocki, jako Prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego i przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Wychowania Fizycznego, a także prof. H. Sozański, Rektor AWF w Warszawie, w obecności wiceministrów szkolnictwa wyższego i nauki prof. Stefana Jurgi oraz prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego, podpisali list intencyjny w sprawie badań naukowych związanych z rozwojem sportu wyczynowego.

Spotkania z zagranicznymi politykami (19.12.2006)
Senator Marek Rocki uczestniczył w spotkaniu członków Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP z przewodniczącym Bundesratu RFN, zaś późnym wieczorem – w spotkaniu z wiceministrem spraw zagranicznych Islamskiej Repuliki Iranu Saidem Jalili, odpowiedzialnym za zagadnienia europejskie i amerykańskie.

Spotkanie wigilijne w szpitalu na Banacha (18.12.2006)
W dniu 18 grudnia senator Marek Rocki reprezentował Parlament RP na spotkanu wigilijnym pracowników Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie przy ulicy Banacha. W spotkaniu uczestniczył również m.in. rektor Akademii Medycznej, prof. Leszek Pączek.

Posiedzenie Zarządu Głównego AZS (16.12.2006)
16 grudnia senator Marek Rocki przewodniczył posiedzeniu Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Posiedzenie poświęcone było ocenie dokonań pierwszego roku kadencji obecnych władz AZS oraz stanowi przygotowań do Zimowej Uniwersjady – Turyn 2007.

Marek Rocki członkiem Rady Programowej Fundacji Prawo Europejskie (14.12.2006)
14 grudnia senator Marek Rocki wziął udział w uroczystym posiedzeniu Rady Programowej Fundacji Prawo Europejskie. Senator został zaproszony do udziału w Radzie Programowej Fundacji.

Spotkanie opłatkowe z Kardynałem (14.12.2006)
14 grudnia senator Marek Rocki wziął udział w spotkaniu opłatkowym posłów i Senatorów z Kardynałem Józefem Glempem.

Spotkanie Wigilijne KTL AOPA Poland (14.12.2006)
14 grudnia senator Marek Rocki Senator, na zaproszenie zarządu Krajowego Towarzystwa Lotniczego – AOPA Poland, uczestniczył w dorocznym lotniczym Spotkaniu Wigilijnym.

Posiedzenie Klubu Parlamentarnego PO (14.12.2006)
W czwartek, 14 grudnia, w godzinach wieczornych, odbyło się posiedzenie Klubu Parlamentarnego PO, w którym uczestniczył senator Marek Rocki.

Senator Rocki wybrany Zastępcą Rzecznika Dyscypliny do spraw senackich (13.12.2006)
13 grudnia odbyło się posiedzenie Klubu Senatorów PO, w którym uczestniczył Przewodniczący Klubu Parlamentarnego poseł Bogdan Zdrojewski. Zasadniczym powodem zebrania był wybór przedstawiciela senatorów do Prezydium Klubu Parlamentarnego PO. W toku głosowania senatorowie wybrali także zastępcę Rzecznika Dyscypliny do spraw senackich. Zgodnie z Regulaminem Klubu Parlamentarnego PO, zastępca Rzecznika ma wspierać go w wykonywaniu obowiązków rzecznika dyscypliny wśród senatorów (egzekwowanie Regulaminu Klubu, wnioskowanie o nałożenie kar, przyjmowanie odwołań od nałożonych kar, udzielanie zgody na nieobecność podczas posiedzeń Senatu, analizowanie wyników głosowań). Zastępcą Rzecznika Dyscypliny do spraw senackich został wybrany senator Marek Rocki.

Posiedzenie Zespołu Kierunków Ekonomicznych PKA (13.12.2006)
13 grudnia senator Marek Rocki wziął udział w posiedzeniu Zespołu Kierunków Ekonomicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Omawiano na nim wnioski kilku uczelni o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia, a także oceniono jakość kształcenia w sześciu uczelniach.

Uroczystość z okazji 25. rocznicy stanu wojennego (13.12.2006)
13 grudnia senator Marek Rocki, na zaproszenie Marszałków Sejmu i Senatu, wziął udział w uroczystości poświęconej pamięci ofiar stanu wojennego. Uczestnicy tego spotkania minutą ciszy uczcili pamięć ofiar stanu wojennego i ostatnich lat PRL (1981-1989). W apelu Sejm i Senat oddał hołd pomordowanym i prześladowanym, i wyraził najwyższe uznanie dla tych, którzy organizowali opór i czynnie sprzeciwili się represjom totalitarnego systemu.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Sportu (12.12.2006)
W dniu 12 grudnia senator Marek Rocki uczestniczył w trzech kolejnych posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Sportu (o godz. 12:00, 17:00 i 19:00), które poświęcone były projektom kilku ustaw i uchwał. Miedzy innymi dyskutowany był projekt ustawy „O nauce pracy i promocji zatrudnienia oraz przedsiębiorczości młodzieży” (opinia do tego projektu została opublikowana na podstronie „Opinie, stanowiska”).

Seminarium nt. studiów dwustopniowych (12.12.2006)
12 grudnia prof. Marek Rocki uczestniczył w seminarium Fundacji i Promocji Kierunków Ekonomicznych EPOQS, które poświęcone było projektowaniu studiów dwustopniowych.

Seminarium na Uniwersytecie Warszawskim (07.12.2006)
7 grudnia senator Marek Rocki wziął udział w zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego seminarium poświęconym dostępowi do publicznych baz danych.

Zebranie prezydium AZS (06.12.2006)
6 grudnia senator Marek Rocki, wypełniając funkcję prezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, przewodniczył zebraniu Prezydium AZS.

Zebranie komitetu sterującego (05.12.2006)
5 grudnia senator Marek Rocki przewodniczył zebraniu komitetu sterującego przygotowującego obrady sesji Kongresu Ekonomistów Polskich poświęconej edukacji ekonomicznej.

Uroczyste zebranie Katedry Ekonomii SGH (05.12.2006)
5 grudnia w Szkole Głównej Handlowej odbyło się uroczyste zebranie Katedry Ekonomii, które poświęcone było profesorowi Januszowi Beksiakowi i jego dorobkowi naukowemu.

Nagrody Kisiela 2006 (05.12.2006)
5 grudnia senator Marek Rocki uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagród Kisiela 2006, która tradycyjnie już odbyła się w kawiarni Rozdroże przy Alejach Ujazdowskich.

Wybory przewodniczącego klubu parlamentarnego PO (05.12.2006)
Również w dniu 5 grudnia, późnym wieczorem, senator Marek Rocki uczestniczył w wyborach przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Nowym przewodniczącym został Bogdan Zdrojewski, który podczas głosowania pokonał Zbigniewa Chlebowskiego.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95