AktualnościPaździernik 2006

Upamiętnienie 50. rocznicy Powstania Węgierskiego w 1956 r. (27.10.2006)
Senator Marek Rocki uczestniczył w zebraniu Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP, poświęconym Powstaniu na Węgrzech w 1956 roku. Obecni na tym posiedzeniu senatorowie jednogłośnie uchwalili tekst „Stanowiska Komisji Spraw zagranicznych Senatu i Sejmu RP” w sprawie Powstania na Węgrzech w 1956 roku.

Kamień węgielny pod Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW (26.10.2006)
Senator Marek Rocki brał udział w uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę etapu „0” Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Delegacja Parlamentu Gruzji (26.10.2006)
Senator Marek Rocki wziął udział w spotkaniu z delegacją Parlamentu Gruzji, której przewodniczył Konstantine Gabashvili, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Gruzji.

Prezentacja firmy ENDESA (26.10.2006)
Senator Marek Rocki wziął udział w prezentacji hiszpańskiej firmy ENDESA, jednego z największych koncernów energetycznych w Europie. Prezentacja ta związana była z inauguracją działalności tej firmy w Polsce.
Wystawa prac Rembrandta (26.10.2006)
W dniu 26 października senator Rocki uczestniczył w otwarciu wystawy „Rembrandt – rysunki i ryciny w zbiorach polskich”, która miała miejsce w Muzeum Narodowym.

Nagrody „Dobra firma 2006" (25.10.2006)
Senator Marek Rocki uczestniczył – jako członek Kapituły – w uroczystości wręczenia nagród „Dobra firma 2006” dla najszybciej rozwijających się firm w V edycji „Listy 2000 Rzeczospolitej”. Gośćmi uroczystości byli wicepremier Zyta Gilowska oraz minister gospodarki Piotr Woźniak. W tym samym dniu senator Rocki uczestniczył w comiesięcznym spotkaniu organizowanym przez polską edycję miesięcznika „Forbes”. Częścią tego spotkania (tzw. „kanapa Forbesa”) była publiczna debata dwojga kandytatów na Prezydenta Warszawy: Hanny Gronkiewicz-Waltz i Kazimierza Marcinkiewicza.

Posiedzenie Zarządu PKOl (24.10.2006)
Senator Marek Rocki uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny był minister sportu Tomasz Lipiec. Dyskusji dotyczyła roli i statusu trenera w polskim sporcie.

„Bezpieczny szpital 2006” (24.10.2006)
Senator Marek Rocki był gościem uroczystości ogłoszenia wyników ogólnopolskiego rankingu szpitali „Bezpieczny szpital 2006” współorganizowanego przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Honorowe doktoraty (20.10.2006)
We Wrocławiu odbyły się dwie uroczystości nadania honorowego doktoratu. W pierwszej z nich, przeprowadzonej w Akademii Wychowania Fizycznego, uhonorowany został Prezydent Światowej Federacji Sportu Akademickiego, George Kilian z USA. Senator Marek Rocki był recenzentem tego doktoratu. Uroczystość była jednym z elementów posiedzenia Senatu AWF we Wrocławiu w dniu święta Akademii. Uczelnia obchodzi w tym roku 60-lecie swego istnienia. Kilka osób, w tym senator Marek Rocki zostało uhonorowanych medalem za zasługi dla Akademii.
Druga uroczystość odbyła się w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu i poświęcona była nadaniu tytułu doktora honoris causa dr hab. Leszkowi Balcerowiczowi. Senator Marek Rocki był gościem tej uroczystości.


Posiedzenie Rady Służby Cywilnej (19.10.2006)
99. posiedzenie Rady Służby Cywilnej, w którym uczestniczył senator Marek Rocki, poświęcono wysłuchaniu sprawozdania Szefa Służby Cywilnej z postępowania kwalifikacyjnego oraz opinii członków Rady, którzy byli obserwatorami tego procesu (senator Marek Rocki w Warszawie). Przedstawiono także sprawozdanie o stanie Służby Cywilnej w 2005 roku.

Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2006/2007 (15.10.2006)
Senator Marek Rocki uczestniczył w Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego 2006/2007 w Kościele Akademickim św. Anny. Mszy przewodził Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp, a homilię wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

Dyrektor Finansowy Roku 2006 (12.10.2006)
Senator Marek Rocki wziął udział w uroczystości wręczenia nagrody Dyrektor Finansowy Roku 2006. Konkurs organizowany jest przez Manager Magazine i Euler Hermes, partnerami konkursu są Centrum im. Adama Smitha, PKO BP, a audytorem KPMG.

Rada Programowa VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (12.10.2006)
Senator Marek Rocki wziął udział w posiedzeniu Rady Programowej VIII Kongresu Ekonomistów Polskich. Jako członek tej Rady został rekomendowany do Komitetu Sterującego. W zakresie obowiązków jest zorganizowanie sesji poświęconej edukacji ekonomicznej. Pozostałe sesje poświęcone będą naukom ekonomicznym i polityce gospodarczej.

Konfenrencja o przyszłości uniwersytetów w Polsce i UE (12.10.2006)
Senator Marek Rocki uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Konferencja poświęcona była przyszłości uniwersytetów w Polsce i Unii Europejskiej. Gośćmi konferencji byli: prof. dr hab. Michał Seweryński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (który zaprezentował autorską analizę SWOT dla systemu szkolnictwa wyższego w Polsce) oraz Andrzej Kaczmarek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Rozpoczęcie roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (09.10.2006)
Senator Marek Rocki był gościem Inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Nauka a cywilizacja” wygłosił prof. dr hab. Łukasz Turski.

Rozpoczęcie roku w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (06.10.2006)
Dr hab. Marek Rocki jako Senator RP i Prezes Zarządu Głównego AZS był gościem Inauguracji Roku Akademickiego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wykład inauguracyjny pod tytułem „Baron Pierre de Coubertin na tle epok” wygłosił mecenas Ryszard Parulski, Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich i Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Medycznej w Warszawie (05.10.2006)
Senator Marek Rocki gościł na uroczystej Inauguracji w Akademii Medycznej w dniu 5 października. Była to centralna inauguracja roku akademickiego wszystkich uczelni medycznych w Polsce.

„Dlaczego upadł socjalizm?” (03.10.2006)
Senator Marek Rocki uczestniczył w spotkaniu dyskusyjnym związanym z promocją książki „Dlaczego upadł socjalizm?” napisanej przez Wojciecha Wiśniewskiego (byłego przewodniczącego Rady Krajowej Związku Zawodowego Pracowników PZPR). W dyskusji uczestniczyli m.in. Antoni Dudek, Robert Gwiazdowski, Andrzej Sadowski. Organizatorem spotkania było Centrum Adama Smitha.

Inauguracja roku akademickiego w SGGW (03.10.2006)
Senator Marek Rocki był jednym z gości Inauguracji Roku Akademickiego 2006/2007 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie wykład inauguracyjny pod tytułem: „Ziemia na rozdożu – wyzwania i dylematy ery biologii” wygłosił Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Andrzej Legocki.

Inauguracje na Politechnice Warszawskiej i w Wojskowej Akademii Technicznej (02.10.2006)
Senator Marek Rocki był gościem Inauguracji Roku Akademickiego na Politechnice Warszawskiej i w Wojskowej Akademii Technicznej. W tym samym dniu – będącym światowym Dniem Habitatu – uczestniczył w otwarciu Warszawskiego Biura Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (Warsaw UN-Habitat Office).


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95