AktualnościMaj 2006

Wizyta na Litwie (19-21.05.2006)
Senator Marek Rocki wziął udział w wizycie delegacji Senatu RP pod przewodnictwem pana Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP, w Republice Litewskiej. Wizyta obejmowała: spotkanie z Przewodniczącym Sejmu RL, spotkanie ze Współprzewodniczącym Zgromadzenia Sejmu RL i Sejmu RP, udział w IX Zjedzie Polaków na Litwie, wizytę w Domu Dziecka w Podgrodziu, spotkanie z polską młodzieżą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, spotkanie z Prezydentem Republiki Litewskiej oraz udział w XVII Festiwalu Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” w Nemenczynie.

Dyskusja panelowa „Edukacja ekonomiczna w mediach” (18.05.2006)
Senator Marek Rocki wziął udział w dyskusji panelowej „Edukacja ekonomiczna w mediach”, zorganizowanej przez FREE Fundację Rozwoju Edukacji Ekonomicznej i Media Marketing Complex Instytut. Udział wzięli: Halina Bińczak z „Rzeczpospolitej”, Andrzej Godlewski z Programu 1 TVP, Michał Kobosko z „Forbesa”, Sławomir Lipiński z portalu NBP, Danuta Raczko z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Jarosław Sroka z „Gazety Prawnej”, Cezary Szymanek z Radia PIN i prof. Marek Rocki z SGH.

Delegacja z Kazachstanu (15-16.05.2006)
Senator Marek Rocki wziął udział w spotkaniach z delegacją Senatu Kazachstanu z Przewodniczącym Komisji Spraw Międzynarodowych, Obrony i Bezpieczeństwa na czele.

Poparcie dla inicjatywy Stowarzyszenia „Koliber” (14.05.2006)
Senator Marek Rocki podpisał oświadczenie przygotowane przez członków Stowarzyszenia „Koliber” w sprawie polskiej flagi na tablicach rejestracyjnych. Poniżej treść oświadczenia:

”Stowarzyszenie KoLiber z niepokojem przyjmuje zastąpienie flagi Polski na nowych tablicach rejestracyjnych flagą Unii Europejskiej. Uważamy, że Polska powinna z rozwagą przyjmować pomysły urzędników z Brukseli i blokować wprowadzanie tych najmniej rozsądnych. Przymus zakupu tablic z flagą UE, zamiast narodowej, uwłacza naszemu przywiązaniu do Ojczyzny. Co więcej, jest to irracjonalne, ponieważ samorządy posiadają duże zapasy starych tablic (o czym donoszą media, np. >>Dziennik Łódzki<< z 28.04.2006). Miliony złotych z kieszeni podatników zostaną wyrzucone w błoto. Zmiana ta wydaje się szkodliwa, wynika bowiem z dążenia UE do narzucania nam rozwiązań za nasze własne pieniądze.

Stowarzyszenie KoLiber wzywa polski rząd do podjęcia działań w celu zmiany Rozporządzenia Rady WE Nr 2411/98 (a co za tym idzie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa) w ten sposób, aby możliwe było stosowanie tablic z flagą Polski.”


Senator Rocki powołany do Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej (13.05.2006)
Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej na wniosek Rektora, powołał prof. dr hab. M. Rockiego do Konwentu Akademii. Konwent pełni funkcje doradcze wobec rektora i senatu oraz działa na rzecz realizacji strategicznych funkcji Akademii. Członkowie Konwentu na przewodniczącego wybrali prof. dr hab. M. Rockiego.

Seminarium w Fundacji Adenauera (12.05.2006)
Na zaproszenie Konrad Adenauer Stiftung senator Marek Rocki wystąpił na seminarium „Die Wirtschaft in Polen und Deutschland. Moglichkeiten und Chancen fur Investitionen und Zusammenarbeit”. W dyskusji udział wzięli: Witold Orłowski, Marko Walde (Prezes Niemiecko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie), Artur Zawisza, Stefan Kawalec.


Biuro Senatorskie Marka Rockiego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 00-057 Warszawa, tel. (22) 892 06 95, fax (22) 892 06 95